Techniek op de basisschool

Hieronder vier korte filmpjes om Techniekambassadeurs van bedrijven voorafgaand aan een gastles of bedrijfsbezoek zicht te geven op Wetenschap & techniek in het basisonderwijs. In de titel staat een aandachtspunt waar u specifiek op kunt letten tijdens het kijken.

1. Verstrekken van de opdracht
Bij het aanbieden van de opdracht geeft de leraar een korte demonstratie, vervolgens mogen de leerlingen gelijk aan de slag, alleen of in teams. De leerlingen krijgen slechts een A4tje met de eisen waaraan het ontwerp moet voldoen en wat links op het internet. De rol van de leraar is faciliterend, ruimtebiedend, doorvragend, stimulerend, coachend. Hij/zij zal soms op zijn/haar tong moeten bijten om niet te sturen. Kinderen komen vaak op de meest originele ideeën. In een later stadium wordt, als dit al niet tijdens het proces voorbij is gekomen, de theorie worden aangeboden.

2. Een kijkje in de klas
Susan van Buuren is techniekcoördinator en is erg enthousiast over techniek waarbij Susan de leerlingen zelf meer laat ontdekken en onderzoeken. Ze werken zelfstandig en hebben veel vrijheid. Dit stimuleert de leerlingen om zelf na te denken en problemen op te lossen. "Zo onthouden ze ook beter wat ze leren", aldus Susan.

In de technieklessen worden de volgende stappen onderscheiden:

  • ontwerpfase: wat is het probleem, oplossing bedenken, onderzoek doen, een ontwerp maken, het ontwerp uitwerken
  • productiefase: plannen, voorbereiden en het ontwerp uitvoeren 
  • testfase: testen en eventueel bijstellen.

In deze video krijgen de leerlingen de opdracht om met verschillende materialen een brug te bouwen die sterk genoeg is om hun schoen te dragen. 


3. Begeleiden van leerlingen en feed-back geven

Programmeren Robotmindstorms is een creatief leermiddel dat kinderen de mogelijkheid geeft hun eigen Lego modellen te programmeren met een PC. Het wordt zelfs mogelijk Lego modellen met elkaar te laten communiceren en ze een bepaald gedrag mee te geven. Kinderen kunnen de robots programmeren op bepaalde bewegingen of handelingen. 

Beheersing De filosofie achter Robotmindstorms is kinderen niet alleen de technologie te laten begrijpen, maar die ook actief te laten beheersen. Kinderen kunnen het beste leren als ze hun eigen theorieën bouwen over hoe de wereld in elkaar steekt. Ze komen daar het snelste achter als ze die theorieën kunnen uitproberen door hun eigen uitvindingen te bouwen. Als je een kind vertelt dat een computer eenvoudigweg is geprogrammeerd om bepaalde dingen te doen, geeft dat een mysterieus tintje aan het idee van programmeren. Beter is het kinderen een kans te geven hun eigen robotten te bouwen, programmeren en verkennen. Het mysterie verdwijnt daarmee. Dit geeft kinderen het gevoel de technologie de baas te zijn.

Lessen De cursus Robotmindstorms omvat 3 lessen en is echt een “basis cursus”, kennismaken met de mindstorm robots. De eerste les een bestaande robot aanpassen, daarna schrijven leerlingen in twee lessen een eigen programma, vervolgens demonstreren zij hun robots.


4. Drie tips van een ervaren docent voor andere (aanstaande) leraren

In deze video komen drie situaties in beeld die kenmerkend zijn voor Haije en die uitmonden in drie tips die hij aan andere (aanstaande) leraren wil meegeven. Ook een paar van zijn leerlingen komen er aan het woord.

Op www.duizendjaarvoordeklas.nl vindt u – naast veel bruikbare praktijktips van álle deelnemende leraren – een uitvoerig portret van Haije Talsma. Al vrij snel na zijn LTS-opleiding wilde hij leraar worden. Dat wérd hij via een lang opleidingstraject, drie avonden per week, naast een volledige baan in het bedrijfsleven. Hij werkt nu op het ROC Friese Poort, als kundige en enthousiaste leraar en als motor van diverse opleidingsprojecten.